Βιομηχανική οθόνη LCD

Ηγετική θέση της Κίνας Η βιομηχανική επιτροπή τοποθετεί το όργανο ελέγχου αγορά προϊόντων